बहुजन विद्यार्थी आणि शिक्षणाची भाषा

आपल्या घरामधे बोलली जाणारी भाषा आपण आपसुकच आत्मसात करतो. श्रवण आणि आकलन हि दोन कौशल्ये अवगत करण्यासाठी व्यक्तीला शाळेत जाण्याची गरज भासत नाही. पण वाचन आणि लेखन शिकण्यासाठी शाळेत जाण्याशिवाय पर्याय नसतो. आपल्या शिक्षणव्यवस्थेमध्ये वाचन लिखाणावर खूप भर असतो. विद्यार्थ्यांचं एकूण मूल्यमापन तो विद्यार्थी किती चांगलं वाचू आणि लिहू शकतो यावर अवलंबून असतं. कारण परीक्षेमध्ये चांगले गुण मिळवायचे असतील तर पाठ्यपुस्तके वाचून काढायला हवीत तसेच परीक्षेच्या दिवशी उत्तरपत्रिकेमध्ये चांगली उत्तरं लिहिता यायला हवीत. त्यामुळे शिक्षण आणि भाषा हा प्रश्न खूप महत्वाचा बनतो.

माझी मातृभाषा मराठी आणि माझं दहावीपर्यंतचं शिक्षणही मराठीतून. पण माझी मराठी आणि पाठ्यपुस्तकातील मराठी यांच्यात साधर्म्य नव्हतं. माझ्या बोलीभाषेमध्ये ‘ळ’ हे अक्षर नाही. आम्ही कमळाला ‘कमल’ म्हणतो, शाळेला ‘शाला’ आणि बाळाला ‘बाला’. ‘ण’ हे अक्षरही नाही. त्यामुळे आम्ही बाणाला ‘बान’ म्हणतो आणि फणसाला ‘फनस’. मी ‘ळ’ हे अक्षर तिसरी–चौथीपर्यंतच आत्मसात केलं, पण ‘न’ आणि ‘ण’ मधील भानगड सोडवेपर्यंत नववी उजाडली. माझ्या जोडीची काही मुले तर हा फरक कधीच शिकू शकली नाहीत. त्यांना त्याची गरजही वाटली नाही. काही शब्दांचं ही तसंच. लग्नाला ‘लगीन’, रक्ताला ‘रगत’ आणि विहिरीला ‘इर’ म्हणतात. बोलीभाषा आणि पाठ्यपुस्तकातील भाषा यांच्यातील ह्या फरकामुळे माझ्या वर्गातील अनेक जणांचे खूप वांदे व्हायचे.

मी कॉलेजच्या पहिल्या वर्षाला असतानाची गोष्ट. मी कॉलेजच्या प्रवेशद्वारावर उभा होतो. बाजूला वर्गातील एक मैत्रीण कुठेतरी जाण्याच्या गडबडीत होती. मी तिला विचारलं, “कुठे चाललीस?” तिला प्रश्न कळला नाही. “काय?” ती म्हणाली. मी पुन्हा विचारलं, “कुठे चाललीस?” “ओ, कुठे चाललीयेस. चाललीस नाही, चाललीयेस,” ती चाललीयेस शब्दाच्या प्रत्येक अक्षरावर जोर देऊन म्हणाली. मला माझी चूक पटकन कळली. मी अनवधानाने माझ्या बोलीभाषेत जसं बोलतात तसं बोललो होतो. त्यामुळे ते वाक्य त्या बिचाऱ्या ब्राह्मण मुलीला कळलं नाही. तिची काही चूक नव्हती, माझीही काही चूक नव्हती. पण मला खूप अवघडल्यासारखं झालं. तिथून अद्रृश्य व्हावंसं वाटलं.

माझ्या कॉलेजमध्ये सगळे अभ्यासक्रम काही अपवाद वगळता इंग्रजी माध्यमामध्ये होते. पण बरीचशी मुलं मराठी असल्यामुळे मराठी बोलणंही खुप व्हायचं. एका बाजूला इंग्रजी बोलण्याची कसरत करावी लागायची तर दुसऱ्या बाजूला ‘शुद्ध’ (प्रमाण) मराठी. बोलताना माझ्या घरच्या मराठीचा एकही शब्द घुसणार नाही याची दक्षता घ्यावी लागायची. माझं वाचन लहानपणापासून चांगलं असल्यामुळे मला तसा फार त्रास झाला नाही. पण मी बाकी मुलं पाहिली आहेत ज्यांना ‘शुद्ध’ बोलणं, ‘शुद्ध’ लिहीणं हे किती कठीण जायचं/जातं. मला आठवतं चौथीला असताना वर्गातील एका मुलाने ‘माशी’ऐवजी आमच्या बोलीभाषेतला ‘मासकी’ शब्द लिहिला होता उत्तरपत्रिकेत. बाईंनी भरवर्गात त्याचा पेपर वाचून दाखवला होता. सगळी मुलं त्यावर फिदीफिदी हसली होती… मीसुद्धा.

पाठ्यपुस्तकातील मराठी हि एका विशिष्ट अभिजन वर्गाची बोलीभाषा आहे. पण त्यांची बोली, ‘भाषा’ समजली जाते तर इतर सर्वांची मराठी बोलीभाषा. त्यातल्या त्यात आमची बोली प्रमाण भाषेपेक्षा खूप वेगळी नाही. त्यामुळे माझ्या वर्गातील मुलांना जरी पाठ्यपुस्तकांतील भाषेचा त्रास झाला तरी ते जुळवून घेऊ शकले. पण डहाणू किंवा जव्हारसारख्या भागातील लोकांची बोली बरीच वेगळी आहे. तिकडे पाठ्यपुस्तकातील भाषा मुलांना अभ्यासापासून परावृत्त करते. आणि जर शाळेतील शिक्षकही इतर भागातील आणि त्यामुळे स्थानिक बोली बोलता न येणारे असले तर परिस्थिती आणखीच बिकट होते.

मराठीची ही परिस्थिती असेल तर इंग्रजीचं विचारायलाच नको. बरेच विद्यार्थी दहावी बारावी इतकंच काय, पदवीपर्यंत शिक्षण घेतात पण त्यांना इंग्रजीमध्ये एक वाक्यसुद्धा लिहिता किंवा वाचता येत नाही. घरी, गावात, शाळेत इंग्रजी बोलणारं कोणी नसतं. इंग्रजी वर्तमानपत्रे, चित्रपट, गाणी, पुस्तके यांच्याशी दूरदूरचाही संबंध नसतो. इंग्रजी शिकवणाऱ्या शिक्षकांचीच इंग्रजी भाषेच्या बाबतीत बोंब असते. बारावीपर्यंत ठीक असतं पण पदवीसाठी जेव्हा विद्यार्थ्यांना शहरामध्ये जावं लागतं व कॉलेजमधील पूर्ण अभ्यासक्रम इंग्रजीमध्ये असतो त्यावेळी त्यांना त्या परिस्थितीशी जुळवून घेणं शक्य होत नाही. अशावेळी कॉलेजमधील वातावरण ग्रामीण भागातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रश्न समजून घेऊन त्यांना सामावून घेणारे नसल्यास अनेक मुलांना ड्रॉप लागतात किंवा मुले कॉलेजच सोडून देतात.

माझ्या कॉलेजच्या पहिल्या वर्षात आम्हाला वर्गात पुढे जाऊन ठरवून दिलेल्या विषयावर बोलायला लागायचं. मी माझ्या पहिल्या प्रेझेन्टेशनसाठी चांगली तयारी केली होती, नोट्सही काढल्या होत्या. मी प्रेझेन्टेशनची सुरुवात चांगली केली पण मधेच मला जे बोलायचं होतं त्यासाठी इंग्रजी वाक्य बनवता येईना. मी समोर तसाच ठोंब्यासारखा उभा बराच वेळ. अख्खा वर्ग पाहतोय माझ्याकडे. शेवटी बाई म्हणाल्या की जा जागेवर जाऊन बस, पुन्हा तयारी कर आणि नंतर सादर कर. त्या प्रसंगाने माझा आत्मविश्वास इतका खालावला कि पुढची दोन वर्षे माझं प्रेझेन्टेशन म्हणजे कागदावर लिहिलेलं वाचून काढणं, जे मला मुळीच आवडत नसायचं. पण पुन्हा उत्स्फूर्त बोलण्याची हिम्मत झाली नाही.

अभिजन वर्गातील विद्यार्थ्यांना अशा प्रसंगांना फारच कमी वेळा सामोरं जावं लागतं कारण त्यांच्या घरी बोलली जाणारी भाषा आणि प्रमाण भाषा (किंवा शिक्षणाची भाषा) एकच असते. स्वतःची भाषा सोडून एक दुसरी, वेगळी प्रमाण भाषा किंवा परदेशी भाषा शिकण्याचं अधिकचं ओझं केवळ बहुजन विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावर लादलं जातं. आणि त्यामुळे जिथे भाषा हे शिक्षण घेण्याचं एक केवळ माध्यम असायला हवं, तिथे ते एक ‘अभ्यास’, चिंता करण्याची गोष्ट बनून जातं. शाळेचा अभ्यासक्रम अभिजन वर्गाला डोळ्यासमोर ठेवून बनवला जातो. कॉलेजमधील वातावरणावरसुद्धा ह्या अभिजन वर्गाचीच छाप असते. त्यामुळे चांगलं शिक्षण घेऊन शाळा-कॉलेजांमधून बाहेर पडायचं असेल तर अभिजन वर्गासारखं बोला-लिहायला शिका, नाहीतर फुटा अशीच परिस्थिती असते. ही परिस्थिती जोपर्यंत बदलत नाही तोपर्यंत आपल्या शिक्षणव्यवस्थेची गुणवत्ता वधारणार नाही.

(हा लेख प्रथम ‘आगाज’ नियतकालिकाच्या ऑगस्ट–ऑक्टोबर २०१७ च्या अंकात प्रसिद्ध करण्यात आला होता.)

Advertisements

Resist Saffronisation of Ambedkar

[The Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, will visit Nagpur on 14th of April. Deeksha Bhoomi is also a part of his visit where he will pay tribute to Dr. B R Ambedkar, the architect of Indian Constitution, on his 126th birth anniversary. This write-up is a compilation of inputs from various sources (blogs) by Tejaswini Tabhane to discuss the aspects of his visit through the eyes of an Ambedkarite.]

Modi paying respects to Dr Ambedkar

This visit has raised several questions which need to be answered by the Prime Minister who calls himself a ‘Bhakt’ (Devout) of Babasaheb Ambedkar. Modi has said the “iconic leader was a ‘vishwa manav’, not just the messiah of Dalits but someone who raised the voice for all the downtrodden and suppressed people (speech delivered at Ambedkar Memorial lecture).”

Now it is obvious to ask Narendra Modi who has written a book dedicated to Golwalkar titled Shree Guruji: Ek Swayamsevak as to how come could he write such words of praise for a communal and anti-Constitution person and appreciate Ambedkar at the same time? Communal and anti-constitution, eh? Yes. MS Golwalkar disparaged democracy (as well as the Constitution) as alien to Hindu ethos and glorified Manu by calling him “the first, greatest and the wisest lawgiver of mankind.” The same Manusmriti that Ambedkar burnt on 25th December, 1927. So our Prime Minister must be an exceptionally intelligent person to be a ‘Bhakta’ of two ideologically almost opposite persons!

I do not want to rest my claim merely on ideology but also on facts and figures. The vibrant Gujarat model which gave Modi a ticket to 7 RCR has a long history of Dalit oppression during his regime as chief minister of the state. The fact is that Gujarat has the dubious distinction of consistently ranking among the top five states in terms of incidence of atrocities on Dalits. In 2013, when Narendra Modi’s ‘Vibrant Gujarat’ mantra had reached the crescendo in the wake of ensuing general elections and his imminent coronation as the prime ministerial candidate, the number of atrocities per lakh population of the Scheduled Castes (SC) was 29.21, up from 25.23 in the previous years, marking it as the fourth worst state in the country. In 2014 (latest available data), only 3.4% of crimes against SCs in Gujarat ended in convictions, against 28.8% nationally. These facts speak volumes about the hollowness of Mr. Modi’s claims of following Ambedkar’s ideals.

Let’s talk about the ideological parent of Modi, the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) which is suddenly portraying Ambedkar as a ‘Hindu Nationalist!’ Strange that it took less than 70 years for RSS, an organization surviving on the precept of ultra-Hinduism, to recognise Ambedkar as a great son of India who always spoke about ‘annihilation of caste’ and never subscribed to the principles Hindutva.

Ambedkar is anything but a Hindu nationalist. It is indeed an example of classical paradox that an organisation which had severely criticised Ambedkar in various editorial of its mouthpiece Organiser are now laying claims on his legacy. In a democratic country, like any other organisation or individual, the RSS too has the right to change its mind and approach about Ambedkar and project him as its ideological maharishi. But it must have some rationale. Its words and deeds counter each other.

Behind this façade there lurks the dangerous design to saffronise the most secular and pluralist ideals and concepts. The RSS, and particularly the Modi government, has brought Ambedkar to the centre-stage of national conversation to curb various Dalit movements that echo the message of ending Brahmin hegemony, particularly after the suicide of Rohith Vemula, a Dalit PhD scholar at the University of Hyderabad. Their aim is to woo Dalit vote bank while holding the strong base of Upper Castes. That’s why the idea is to portray Ambedkar in a wrong saffronised way to suit their interest. The appropriation and deliberate misreading of Ambedkar’s life and vision will delegitimise his egalitarian ideas, demolish and demoralise the struggles to usher in justice and fraternity and lead to the continued enslavement of the marginalised groups. It is therefore important to protect Ambedkar from these saffron thugs.

As the Prime Minister is coming to Deeksha Bhoomi, the place where Ambedkar embraced Buddhism and broke the chains of Hinduism forever, he must also read Ambedkar’s words and I quote him, “Though, I was born a Hindu, I solemnly assure you that I will not die as a Hindu.” “I will not believe in Brahma, Vishnu and Mahesh. Neither would I worship them.” Does the Prime Minister have the guts to reverberate these words in front of the whole nation?

Believe me these are some questions, the RSS and Prime Minister will find tough to answer.

Lastly to repeat Rohith Vemula, “The value of a man was reduced to his immediate identity and nearest possibility. To a vote. To a number. To a thing. Never was a man treated as a mind.” They reduced Rohith to a number, they are trying to do the same with Ambedkar. We must resist this appropriation lest we lose the only thing that we have — the precious legacy of Dr. Ambedkar and his thoughts.

Jai Bhim!

(Reproduced with permission from Tejaswini)

Vitthal Liberated

seekingbegumpura

Vitthal and Rukmini have been liberated!  In a recent Supreme Court decision, the tyrannous Badwes and Utpats, hereditary priests at Pandharpur, have been stripped of their powers.  This climaxes years of agitation and movement activity directed against the priests.

Vitthal (Vithoba, or Pandurang) is the favorite deity of Maharashtra. His Varkari cult is supreme.  Every year lakhs of devotees walk hundreds of miles on the “Vari” or pilgrimage to Pandharpur.  During the medieval period, for centuries a strong bhakti movement lived, centered on Vitthal, ranging from Namdev and Dnaneshwar to Cokhoba and Tukoba.

From Namdev and Cokhoba onwards to Tukoba there was opposition to the Badwes and Utpats controlling the temple rites and preventing untouchables from entering the temple, doing so-called religious rites of puja in a brahmanical manner.  From 1948, Sane Guruji, a socialist leader of the freedom movement, sat in an indefinite fast demanding the entry of untouchables…

View original post 353 more words

An Act of Appropriation?

Book Review: Hatred in the Belly

The book Hatred in the Belly may seem like a personal critique of Arundhati Roy for her introduction (“The Doctor and the Saint”) to B R Ambedkar’s seminal text, Annihilation of Caste. But it isn’t. It is actually a critique of domination of upper castes in Indian scholarship, their caste blindness and their refusal to engage with the issues of representation. By extension this book is a critique of Brahminism itself.

Hatred in the Belly

Navayana, a self-proclaimed anti-caste publishing house run by S Anand, published an annotated edition of Annihilation of Caste in 2015 with much fanfare. Arundhati Roy’s book-length introduction which castigates M K Gandhi for his racist and casteist views was the main attraction. When the excerpts from the introduction were published in the magazines Outlook and Caravan, Roy had expected a backlash from Gandhians and right-wing nationalists. But the criticism came from an unexpected quarter—the Ambedkarites. Most of this criticism was published on the website Round Table India, an independent media outlet analysing society from caste lens, and the social media profiles of anti-caste activists. Hatred in the Belly is a collection of such critical essays, viewpoints, speeches and interviews.

The major theme that runs in the book is that of representation and appropriation. The book takes Navayana to task for not recruiting a Dalit scholar or an Ambedkarite to introduce an important text like Annihilation of Caste. The publishing house instead approached someone like Roy who had no previous engagement with either caste or Ambedkar. Roy’s privileged status as a Savarna Hindu and Syrian Christian, her larger than life persona, her superficial engagement with various movements in India also come under scrutiny in the book. She is accused of appropriating a text which is central to anti-caste struggles all over the country, a text which was translated by anti-caste volunteers in many Indian languages and published and distributed at personal costs. Roy doesn’t take the pains to engage with this illustrious history of Annihilation of Caste‘s journey since its first publication in 1936, nor does she engage with the contents of the book beyond one paragraph. Instead, most of her introduction is an engagement with Gandhi’s writings. Also, her introduction is almost three times longer than the main text!

When the Hindu reformist group Jat Pat Todak Mandal took objection to Ambedkar’s speech and asked him to alter its contents before he could deliver it as presidential address at their event, Ambedkar refused to do so (saying he “would not change a comma”); it resulted in Ambedkar’s invitation being withdrawn. Ambedkar then published the speech as a booklet and distributed it himself. A number of editions of the book are available since then at cheap rates in various Indian languages; the electronic copy of the book is available for free on the website of Columbia University. Against this backdrop, Navayana’s annotated edition seems like a commercial project catering mainly to Savarna and western readership.

Navayana calls itself “India’s first and only publishing house to focus on the issue of caste from an anti-caste perspective.” But James Michael and Akshay Pathak make an astounding revelation about Navayana.

Out of the list of 61 authors published by Navayana and put up on its website, we could positively identify 37 authors as belonging to privileged communities—this includes 16 Whites and 21 upper castes [of which, 16 were Brahmins] (p 161).

Karthick RM makes it clear why this is deeply problematic.

In contemporary India, take the Indian nationalists, the central committees of the various socialist parties, postcolonialists, liberals, anti-modernists, anti-Eurocentrists, anti-Enlightenmentalists, anti-Colonialists, feminists–which caste defines the ideological paradigms in any of these different political/intellectual groups?

And further asks,

When the Brahmin determines what the philosophy of oppression is, the Brahmin determines what ‘neutral’ liberalism is, and the Brahmin also determines what resistance is, where is the space to counter ideology to emerge (p 188)?

The lack of diversity in Indian scholarship requires an honest introspection. Hatred in the Belly opens the space for a discussion around this issue, and it needs to be taken forward. There is a tendency in Indian academia and media to brush off marginalised voices questioning entrenched privileges as rants, angry outbursts or intellectual bullying. It will be in everybody’s interest if we avoid taking such prejudicial view and resorting to hasty dismissal of criticism. Hatred in the Belly is an important intervention which should be a necessary reading for anyone engaging with issues of social justice from a position of privilege. It will help scholars eschew from indulging in paternalism or, worse, epistemic violence. Navayana’s annotated edition of Annihilation of Caste should serve as a cautionary tale.

***

Hatred in the belly: Politics behind the appropriation of Dr Ambedkar’s writings by Ambedkar Age Collective, The Shared Mirror, 2015, ₹200.

Why Are Some People Hungry When There Is Enough Food for Everybody?

A friend once told me, “Begging is the easiest job in the world.” It took me a couple of seconds to recover from the insensitivity of that statement. I was really appalled. I retorted, “If that is so, do you mind mind working as a beggar even for a day?”

People have such stinking sense of entitlement. They believe that a person can be who they want to be. It is not the system which decides our fate but we ourself. तूच तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार! (You are the sculptor of your own life!)

People are taught to celebrate their achievements. They are told, these achievements are a result of your immense hardwork and talent. The opposite is also true: if a person fails at something, the whole onus is put on their own shoulders. As if people operate in isolation. As if external factors don’t matter at all. As if capitalism is such a fair system that it rewards people commensurate to their hardwork/ talents/ skills. This false notion which is passed on from one generation to the next and accepted as commonsense by everybody, is insidious. It makes any critique of our unjust system impossible. It pits one person in competition with the other. And it is completely devoid of empathy.

This earth has enough food, water and clothes for 7 billion of us but some people are made to beg for these basic necessities. We do not find this revolting only because of the inhumane system that we have created for ourselves and now are made to accept as normal. We spend such a vast amount of resources and human labour on completely useless things like cigarettes, gutka, soft drinks, fireworks and beauty products. We have taken such great strides in science and technology; we have been able to send robots to the outer space. But we cannot feed the hungry on this planet even when there is enough food available for everybody.

I think this is because we are made to believe that one has to work to get their food. It does not matter if the work opportunities are simply not there, or that people are not paid as much as they should be for their labour, or that their livelihood options have been snatched away from them along with their land and forests and rivers by our “benevolent” state and the multinational corporations working in collusion. I wonder what will happen if tomorrow a rule is made that one can only eat what they grow in their own backyard!