दिवास्वप्ने

खरंच, स्वप्नं खूप चांगली असतात
विशेषतः जागेपणी पाहिलेली
शेवटपर्यंत साथ देतात ती आपल्याला
कारण भाबडी असतात ना ती
मृगजळाच्या मागे धावणाऱ्या हरणासारखी
जगाचे बंध नाही मानत ती
वा समाजाची ढोंगी नैतिकता
म्हणून रमतात ती
स्वप्नांतल्या बंगल्यात
रचत इमले हवेत
असं नाही कि माहित नसतं त्यांना
हवेतच विरणार आहेत हे हवामहाल
पण कळून चुकलेलं असतं त्यांना
स्वप्नांतले बंगले केव्हाही बरे
आग लागलेल्या सच्च्या झोपडीपेक्षा

Advertisements

One thought on “दिवास्वप्ने

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s