बहुजन विद्यार्थी आणि शिक्षणाची भाषा

आपल्या घरामधे बोलली जाणारी भाषा आपण आपसुकच आत्मसात करतो. श्रवण आणि आकलन हि दोन कौशल्ये अवगत करण्यासाठी व्यक्तीला शाळेत जाण्याची गरज भासत नाही. पण वाचन आणि लेखन शिकण्यासाठी शाळेत जाण्याशिवाय पर्याय नसतो. आपल्या शिक्षणव्यवस्थेमध्ये वाचन लिखाणावर खूप भर असतो. विद्यार्थ्यांचं एकूण मूल्यमापन तो विद्यार्थी किती चांगलं वाचू आणि लिहू शकतो यावर अवलंबून असतं. कारण परीक्षेमध्ये चांगले गुण मिळवायचे असतील तर पाठ्यपुस्तके वाचून काढायला हवीत तसेच परीक्षेच्या दिवशी उत्तरपत्रिकेमध्ये चांगली उत्तरं लिहिता यायला हवीत. त्यामुळे शिक्षण आणि भाषा हा प्रश्न खूप महत्वाचा बनतो.

माझी मातृभाषा मराठी आणि माझं दहावीपर्यंतचं शिक्षणही मराठीतून. पण माझी मराठी आणि पाठ्यपुस्तकातील मराठी यांच्यात साधर्म्य नव्हतं. माझ्या बोलीभाषेमध्ये ‘ळ’ हे अक्षर नाही. आम्ही कमळाला ‘कमल’ म्हणतो, शाळेला ‘शाला’ आणि बाळाला ‘बाला’. ‘ण’ हे अक्षरही नाही. त्यामुळे आम्ही बाणाला ‘बान’ म्हणतो आणि फणसाला ‘फनस’. मी ‘ळ’ हे अक्षर तिसरी–चौथीपर्यंतच आत्मसात केलं, पण ‘न’ आणि ‘ण’ मधील भानगड सोडवेपर्यंत नववी उजाडली. माझ्या जोडीची काही मुले तर हा फरक कधीच शिकू शकली नाहीत. त्यांना त्याची गरजही वाटली नाही. काही शब्दांचं ही तसंच. लग्नाला ‘लगीन’, रक्ताला ‘रगत’ आणि विहिरीला ‘इर’ म्हणतात. बोलीभाषा आणि पाठ्यपुस्तकातील भाषा यांच्यातील ह्या फरकामुळे माझ्या वर्गातील अनेक जणांचे खूप वांदे व्हायचे.

मी कॉलेजच्या पहिल्या वर्षाला असतानाची गोष्ट. मी कॉलेजच्या प्रवेशद्वारावर उभा होतो. बाजूला वर्गातील एक मैत्रीण कुठेतरी जाण्याच्या गडबडीत होती. मी तिला विचारलं, “कुठे चाललीस?” तिला प्रश्न कळला नाही. “काय?” ती म्हणाली. मी पुन्हा विचारलं, “कुठे चाललीस?” “ओ, कुठे चाललीयेस. चाललीस नाही, चाललीयेस,” ती चाललीयेस शब्दाच्या प्रत्येक अक्षरावर जोर देऊन म्हणाली. मला माझी चूक पटकन कळली. मी अनवधानाने माझ्या बोलीभाषेत जसं बोलतात तसं बोललो होतो. त्यामुळे ते वाक्य त्या बिचाऱ्या ब्राह्मण मुलीला कळलं नाही. तिची काही चूक नव्हती, माझीही काही चूक नव्हती. पण मला खूप अवघडल्यासारखं झालं. तिथून अद्रृश्य व्हावंसं वाटलं.

माझ्या कॉलेजमध्ये सगळे अभ्यासक्रम काही अपवाद वगळता इंग्रजी माध्यमामध्ये होते. पण बरीचशी मुलं मराठी असल्यामुळे मराठी बोलणंही खुप व्हायचं. एका बाजूला इंग्रजी बोलण्याची कसरत करावी लागायची तर दुसऱ्या बाजूला ‘शुद्ध’ (प्रमाण) मराठी. बोलताना माझ्या घरच्या मराठीचा एकही शब्द घुसणार नाही याची दक्षता घ्यावी लागायची. माझं वाचन लहानपणापासून चांगलं असल्यामुळे मला तसा फार त्रास झाला नाही. पण मी बाकी मुलं पाहिली आहेत ज्यांना ‘शुद्ध’ बोलणं, ‘शुद्ध’ लिहीणं हे किती कठीण जायचं/जातं. मला आठवतं चौथीला असताना वर्गातील एका मुलाने ‘माशी’ऐवजी आमच्या बोलीभाषेतला ‘मासकी’ शब्द लिहिला होता उत्तरपत्रिकेत. बाईंनी भरवर्गात त्याचा पेपर वाचून दाखवला होता. सगळी मुलं त्यावर फिदीफिदी हसली होती… मीसुद्धा.

पाठ्यपुस्तकातील मराठी हि एका विशिष्ट अभिजन वर्गाची बोलीभाषा आहे. पण त्यांची बोली, ‘भाषा’ समजली जाते तर इतर सर्वांची मराठी बोलीभाषा. त्यातल्या त्यात आमची बोली प्रमाण भाषेपेक्षा खूप वेगळी नाही. त्यामुळे माझ्या वर्गातील मुलांना जरी पाठ्यपुस्तकांतील भाषेचा त्रास झाला तरी ते जुळवून घेऊ शकले. पण डहाणू किंवा जव्हारसारख्या भागातील लोकांची बोली बरीच वेगळी आहे. तिकडे पाठ्यपुस्तकातील भाषा मुलांना अभ्यासापासून परावृत्त करते. आणि जर शाळेतील शिक्षकही इतर भागातील आणि त्यामुळे स्थानिक बोली बोलता न येणारे असले तर परिस्थिती आणखीच बिकट होते.

मराठीची ही परिस्थिती असेल तर इंग्रजीचं विचारायलाच नको. बरेच विद्यार्थी दहावी बारावी इतकंच काय, पदवीपर्यंत शिक्षण घेतात पण त्यांना इंग्रजीमध्ये एक वाक्यसुद्धा लिहिता किंवा वाचता येत नाही. घरी, गावात, शाळेत इंग्रजी बोलणारं कोणी नसतं. इंग्रजी वर्तमानपत्रे, चित्रपट, गाणी, पुस्तके यांच्याशी दूरदूरचाही संबंध नसतो. इंग्रजी शिकवणाऱ्या शिक्षकांचीच इंग्रजी भाषेच्या बाबतीत बोंब असते. बारावीपर्यंत ठीक असतं पण पदवीसाठी जेव्हा विद्यार्थ्यांना शहरामध्ये जावं लागतं व कॉलेजमधील पूर्ण अभ्यासक्रम इंग्रजीमध्ये असतो त्यावेळी त्यांना त्या परिस्थितीशी जुळवून घेणं शक्य होत नाही. अशावेळी कॉलेजमधील वातावरण ग्रामीण भागातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रश्न समजून घेऊन त्यांना सामावून घेणारे नसल्यास अनेक मुलांना ड्रॉप लागतात किंवा मुले कॉलेजच सोडून देतात.

माझ्या कॉलेजच्या पहिल्या वर्षात आम्हाला वर्गात पुढे जाऊन ठरवून दिलेल्या विषयावर बोलायला लागायचं. मी माझ्या पहिल्या प्रेझेन्टेशनसाठी चांगली तयारी केली होती, नोट्सही काढल्या होत्या. मी प्रेझेन्टेशनची सुरुवात चांगली केली पण मधेच मला जे बोलायचं होतं त्यासाठी इंग्रजी वाक्य बनवता येईना. मी समोर तसाच ठोंब्यासारखा उभा बराच वेळ. अख्खा वर्ग पाहतोय माझ्याकडे. शेवटी बाई म्हणाल्या की जा जागेवर जाऊन बस, पुन्हा तयारी कर आणि नंतर सादर कर. त्या प्रसंगाने माझा आत्मविश्वास इतका खालावला कि पुढची दोन वर्षे माझं प्रेझेन्टेशन म्हणजे कागदावर लिहिलेलं वाचून काढणं, जे मला मुळीच आवडत नसायचं. पण पुन्हा उत्स्फूर्त बोलण्याची हिम्मत झाली नाही.

अभिजन वर्गातील विद्यार्थ्यांना अशा प्रसंगांना फारच कमी वेळा सामोरं जावं लागतं कारण त्यांच्या घरी बोलली जाणारी भाषा आणि प्रमाण भाषा (किंवा शिक्षणाची भाषा) एकच असते. स्वतःची भाषा सोडून एक दुसरी, वेगळी प्रमाण भाषा किंवा परदेशी भाषा शिकण्याचं अधिकचं ओझं केवळ बहुजन विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावर लादलं जातं. आणि त्यामुळे जिथे भाषा हे शिक्षण घेण्याचं एक केवळ माध्यम असायला हवं, तिथे ते एक ‘अभ्यास’, चिंता करण्याची गोष्ट बनून जातं. शाळेचा अभ्यासक्रम अभिजन वर्गाला डोळ्यासमोर ठेवून बनवला जातो. कॉलेजमधील वातावरणावरसुद्धा ह्या अभिजन वर्गाचीच छाप असते. त्यामुळे चांगलं शिक्षण घेऊन शाळा-कॉलेजांमधून बाहेर पडायचं असेल तर अभिजन वर्गासारखं बोला-लिहायला शिका, नाहीतर फुटा अशीच परिस्थिती असते. ही परिस्थिती जोपर्यंत बदलत नाही तोपर्यंत आपल्या शिक्षणव्यवस्थेची गुणवत्ता वधारणार नाही.

(हा लेख प्रथम ‘आगाज’ नियतकालिकाच्या ऑगस्ट–ऑक्टोबर २०१७ च्या अंकात प्रसिद्ध करण्यात आला होता.)

Advertisements

Why Rural Students Find It Hard to Get a White-Collar Job

I was travelling to work last Monday with a friend. Both my friend and I have migrated to the city from our respective villages, first for higher education, and now jobs. I work in the city for five days, spend two days of the weekend in the village and then travel back to the city on Monday. But I am one of the luckiest among my peers to have a stable, fair-paying job where I have to work only for five, and not six, days. And this, the job situation and how our peers are faring in it, was the topic of discussion on our two-hours’ bus journey that day.

Many students migrate to the cities from Wada, Vikramgad and Palghar talukas every year for professional courses, especially engineering and medicine. But they find it hard to get a well-paying job after graduation. The reasons are multiple. To begin with, they cannot compete with city students for seats in eminent colleges, so they are forced to take admission in sub-standard institutions, which lack laboratories, good teachers and any extracurricular activity on campus. Therefore, even though they manage to scrape through the course and graduate, the actual learning is little. And it is too late when they realise that a degree certificate is not a passport for a job.

The lack of fluency in English, as well as communication skills in general, acts as another major hurdle towards that coveted white-collar job. But it will be quite ignorant and insensitive to blame the students here. It is not their fault, really. Corporate sector is the fiefdom (and I don’t use this term pejoratively here) of upper class/upper caste urbanites. If a village boy/girl aspires to get entry here, they have to play by the rules that are set by these upper class/upper caste urbanites. The knowledge that these corporations are run on is theirs, the language is theirs, the workplace culture is theirs; even the food is theirs!

Students cannot stay back in their villages either. There are no well-paying jobs. Agriculture is not profitable (it never was). And the contact with cities and the incessant consumption of ads through television has made them “aspirational”. So village is no more good enough for them, and cities are not very welcoming either. No wonder most of them feel frustrated and depressed in general.

English, Mother Tongue and Effective Communication

I love words. I love the way they delight people, make them laugh, blush, enthrall. Words have power — power to transform a dull moment into a cheerful one, anger into laughter, jealousy into love and dislike into companionship. I do not like people who misuse words, abuse them, treat them carelessly: I wish they could understand the beauty words possess, a language as a whole possesses.

Effective communication is important in every sphere of life — from relationships to jobs. India is a multilingual country. Most of us are bilingual and some even trilingual. But the tragedy is, very few of us are proficient in even one language.

A growing number of students are learning in English medium schools. All professional courses are exclusively taught in English. English is the language of the courts and government institutions (at least at the higher levels). It is also the language of mobile phones, computers and internet. It is the language of aspiration. It opens the doors to white collar jobs, and makes the road towards upward mobility easier. If you know English, you have “arrived”. So it is not difficult to understand people’s fascination with English-medium schools or the coaching classes boasting to churn out fluent English speakers in a month or two.

But the starry-eyed obsession with English has at least one major casualty — effective communication. Our pathetic education system ensures that students remain grammatically challenged and have pitiable vocabulary. (Sample this sentence from my textual conversation with a friend: I didn’t knew that. The sentence made me cringe; I felt like throwing my phone away.) Mother tongues remain confined in the four walls of our homes as they do not have “snob” value, nor do they give us fancy jobs in multinational corporations. So no one takes the pains to master them.

Though the importance of English cannot be denied, it doesn’t need to come at the cost of our mother tongues. Indian languages have a history of centuries with a treasure trove of literature and rich vocabulary. You can ignore them at your own peril. Also, there is research which says that students learn English more quickly and effectively if they maintain and develop their proficiency in the mother tongue.

Philosopher and linguist Ludwig Wittgenstein once said, “The limits of my language means the limits of my world.” And therefore, bilingualism (or multilingualism — depending on which part of India you live in) is a gift that we Indians are naturally bestowed with and which we rightfully need to acknowledge as such.

How Important Is It To Find Your Element?

I managed to read the book The Element: How Finding Your Passion Changes Everything over the weekend. The book, written by Ken Robinson, talks about the importance of finding the one thing that you like the most and then pursuing it passionately for a fulfilling life. Paul Graham more or less says the same thing in his famous article How To Do What You Love.

Robinson’s book triggered a number of thoughts in my mind. It is full of examples of people from various fields, including sports, dance, music and entrepreneurship; the people who made it big. When I was reading about these people, I found an unmistakable similarity among all of them. They all wanted to live a meaningful life. They all wanted to achieve something. They were also determined to put in the efforts, and were passionate about the things they chose to do.

What separates these people who are so full of life from the ordinary people is not that they found their element as Robinson puts it. I think it’s the zeal for perfection and the passion for life and the passion for everything that they choose to do is what makes them extraordinary.

Our education system is designed in such a way that most of the students hardly get an opportunity to try out anything in their school days. It also defines a very linear path to success. Perform well in academics, go to a decent college, get a degree and you will get a decent job. It is only after college that people realize that it doesn’t work that way. You need to have much more than just a degree to not only get a decent job, but also to live a decent life.

Our society fosters a false notion in children’s heads that to succeed in life, you only need to clear exams with good marks. Forget extra-curricular activities, even learning and understanding of subject matter is considered secondary. Independent learning is not encouraged. Students are provided ready-made notes, have tuitions outside schools and are taught formulas to clear exams. This approach proves very dangerous as students remain weak academically as well as do not develop important life skills such as communication skills, critical thinking, or appreciation of art.

I agree with Robinson that you need to find where your interest lies and then pursue that interest for a happier life. But I do not agree that this interest is innate, or it can not be created/manufactured, or that we can not have multiple interests. As a child, I was not exposed to either reading or writing. But I still developed an interest in them. Most of the people who go on to become artists have a natural interest in those arts, along with the talent of course. But I also know many people who develop an interest after they get exposed to something. One of my friends took up Fine Arts because his uncle told him to. Before that he had never thought of it as a career option. But in his fourth year in college, he said that he was really enjoying it, and liked the idea of pursuing a career in it. You develop an interest in things as you dabble in them.

I think having an interest is secondary to developing a passion for something, because it can be manufactured (provided you have talent and have taken enough training for that particular thing). What is important is the positive approach to life, zeal for perfection, being open to try out new things, open to learn new things and not caring much about the conventional definition of success. Life does not have a final goal (Death can not be a person’s final goal. If it was, everybody would have committed suicide). There is no such thing as an ultimate success. We can only have short term goals. But it is very important to enjoy the process as we strive to achieve them.

Educate Yourself

A friend of mine was telling the tale of his schooling. He took the Science stream in FYJC because everybody coerced him to. His schooling till then was from Marathi medium. When he took the admission, he did not know that science was the English term for Marathi vidnyan, nor did he knew the difference between Science, Commerce and Arts streams. Later he did graduation in Science, again because his ‘advisers’ told him to. And finally he did MBA this year and is looking for a job now. When I asked if at least doing an MBA was his own decision, he said, “I wish I could I say so.”

He is not alone in this respect. Eight out of ten students I meet have similar stories to tell. And it surprises me a lot, because my own story is a completely opposite one. Every decision about my academics was a planned decision. As a child I wanted to do a lot of things. I wanted to be a writer, a social worker, a teacher, a scientist and finally a journalist. But I finalised to be a journalist when I was in ninth standard and then stuck to it.

It is a pity that our student population is a confused lot. They don’t know why they are studying and how it will help them in life, except that it will help them get a job, earn money or get a good husband or a wife. The main reason for such a pitiful situation is that we lack critical thinking. We never question things. We are programmed to accept things as they are served to us. We lack the motivation to dig deep.

There is no dearth of information, if only we are willing to look for it. Students never explore things on their own. They either depend on their family or family acquaintances to guide them about their own career. This needs to change. Students need to get more assertive about their own life. They need to carve their own niche.