बहुजन विद्यार्थी आणि शिक्षणाची भाषा

आपल्या घरामधे बोलली जाणारी भाषा आपण आपसुकच आत्मसात करतो. श्रवण आणि आकलन हि दोन कौशल्ये अवगत करण्यासाठी व्यक्तीला शाळेत जाण्याची गरज भासत नाही. पण वाचन आणि लेखन शिकण्यासाठी शाळेत जाण्याशिवाय पर्याय नसतो. आपल्या शिक्षणव्यवस्थेमध्ये वाचन लिखाणावर खूप भर असतो. विद्यार्थ्यांचं एकूण मूल्यमापन तो विद्यार्थी किती चांगलं वाचू आणि लिहू शकतो यावर अवलंबून असतं. कारण परीक्षेमध्ये चांगले गुण मिळवायचे असतील तर पाठ्यपुस्तके वाचून काढायला हवीत तसेच परीक्षेच्या दिवशी उत्तरपत्रिकेमध्ये चांगली उत्तरं लिहिता यायला हवीत. त्यामुळे शिक्षण आणि भाषा हा प्रश्न खूप महत्वाचा बनतो.

माझी मातृभाषा मराठी आणि माझं दहावीपर्यंतचं शिक्षणही मराठीतून. पण माझी मराठी आणि पाठ्यपुस्तकातील मराठी यांच्यात साधर्म्य नव्हतं. माझ्या बोलीभाषेमध्ये ‘ळ’ हे अक्षर नाही. आम्ही कमळाला ‘कमल’ म्हणतो, शाळेला ‘शाला’ आणि बाळाला ‘बाला’. ‘ण’ हे अक्षरही नाही. त्यामुळे आम्ही बाणाला ‘बान’ म्हणतो आणि फणसाला ‘फनस’. मी ‘ळ’ हे अक्षर तिसरी–चौथीपर्यंतच आत्मसात केलं, पण ‘न’ आणि ‘ण’ मधील भानगड सोडवेपर्यंत नववी उजाडली. माझ्या जोडीची काही मुले तर हा फरक कधीच शिकू शकली नाहीत. त्यांना त्याची गरजही वाटली नाही. काही शब्दांचं ही तसंच. लग्नाला ‘लगीन’, रक्ताला ‘रगत’ आणि विहिरीला ‘इर’ म्हणतात. बोलीभाषा आणि पाठ्यपुस्तकातील भाषा यांच्यातील ह्या फरकामुळे माझ्या वर्गातील अनेक जणांचे खूप वांदे व्हायचे.

मी कॉलेजच्या पहिल्या वर्षाला असतानाची गोष्ट. मी कॉलेजच्या प्रवेशद्वारावर उभा होतो. बाजूला वर्गातील एक मैत्रीण कुठेतरी जाण्याच्या गडबडीत होती. मी तिला विचारलं, “कुठे चाललीस?” तिला प्रश्न कळला नाही. “काय?” ती म्हणाली. मी पुन्हा विचारलं, “कुठे चाललीस?” “ओ, कुठे चाललीयेस. चाललीस नाही, चाललीयेस,” ती चाललीयेस शब्दाच्या प्रत्येक अक्षरावर जोर देऊन म्हणाली. मला माझी चूक पटकन कळली. मी अनवधानाने माझ्या बोलीभाषेत जसं बोलतात तसं बोललो होतो. त्यामुळे ते वाक्य त्या बिचाऱ्या ब्राह्मण मुलीला कळलं नाही. तिची काही चूक नव्हती, माझीही काही चूक नव्हती. पण मला खूप अवघडल्यासारखं झालं. तिथून अद्रृश्य व्हावंसं वाटलं.

माझ्या कॉलेजमध्ये सगळे अभ्यासक्रम काही अपवाद वगळता इंग्रजी माध्यमामध्ये होते. पण बरीचशी मुलं मराठी असल्यामुळे मराठी बोलणंही खुप व्हायचं. एका बाजूला इंग्रजी बोलण्याची कसरत करावी लागायची तर दुसऱ्या बाजूला ‘शुद्ध’ (प्रमाण) मराठी. बोलताना माझ्या घरच्या मराठीचा एकही शब्द घुसणार नाही याची दक्षता घ्यावी लागायची. माझं वाचन लहानपणापासून चांगलं असल्यामुळे मला तसा फार त्रास झाला नाही. पण मी बाकी मुलं पाहिली आहेत ज्यांना ‘शुद्ध’ बोलणं, ‘शुद्ध’ लिहीणं हे किती कठीण जायचं/जातं. मला आठवतं चौथीला असताना वर्गातील एका मुलाने ‘माशी’ऐवजी आमच्या बोलीभाषेतला ‘मासकी’ शब्द लिहिला होता उत्तरपत्रिकेत. बाईंनी भरवर्गात त्याचा पेपर वाचून दाखवला होता. सगळी मुलं त्यावर फिदीफिदी हसली होती… मीसुद्धा.

पाठ्यपुस्तकातील मराठी हि एका विशिष्ट अभिजन वर्गाची बोलीभाषा आहे. पण त्यांची बोली, ‘भाषा’ समजली जाते तर इतर सर्वांची मराठी बोलीभाषा. त्यातल्या त्यात आमची बोली प्रमाण भाषेपेक्षा खूप वेगळी नाही. त्यामुळे माझ्या वर्गातील मुलांना जरी पाठ्यपुस्तकांतील भाषेचा त्रास झाला तरी ते जुळवून घेऊ शकले. पण डहाणू किंवा जव्हारसारख्या भागातील लोकांची बोली बरीच वेगळी आहे. तिकडे पाठ्यपुस्तकातील भाषा मुलांना अभ्यासापासून परावृत्त करते. आणि जर शाळेतील शिक्षकही इतर भागातील आणि त्यामुळे स्थानिक बोली बोलता न येणारे असले तर परिस्थिती आणखीच बिकट होते.

मराठीची ही परिस्थिती असेल तर इंग्रजीचं विचारायलाच नको. बरेच विद्यार्थी दहावी बारावी इतकंच काय, पदवीपर्यंत शिक्षण घेतात पण त्यांना इंग्रजीमध्ये एक वाक्यसुद्धा लिहिता किंवा वाचता येत नाही. घरी, गावात, शाळेत इंग्रजी बोलणारं कोणी नसतं. इंग्रजी वर्तमानपत्रे, चित्रपट, गाणी, पुस्तके यांच्याशी दूरदूरचाही संबंध नसतो. इंग्रजी शिकवणाऱ्या शिक्षकांचीच इंग्रजी भाषेच्या बाबतीत बोंब असते. बारावीपर्यंत ठीक असतं पण पदवीसाठी जेव्हा विद्यार्थ्यांना शहरामध्ये जावं लागतं व कॉलेजमधील पूर्ण अभ्यासक्रम इंग्रजीमध्ये असतो त्यावेळी त्यांना त्या परिस्थितीशी जुळवून घेणं शक्य होत नाही. अशावेळी कॉलेजमधील वातावरण ग्रामीण भागातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रश्न समजून घेऊन त्यांना सामावून घेणारे नसल्यास अनेक मुलांना ड्रॉप लागतात किंवा मुले कॉलेजच सोडून देतात.

माझ्या कॉलेजच्या पहिल्या वर्षात आम्हाला वर्गात पुढे जाऊन ठरवून दिलेल्या विषयावर बोलायला लागायचं. मी माझ्या पहिल्या प्रेझेन्टेशनसाठी चांगली तयारी केली होती, नोट्सही काढल्या होत्या. मी प्रेझेन्टेशनची सुरुवात चांगली केली पण मधेच मला जे बोलायचं होतं त्यासाठी इंग्रजी वाक्य बनवता येईना. मी समोर तसाच ठोंब्यासारखा उभा बराच वेळ. अख्खा वर्ग पाहतोय माझ्याकडे. शेवटी बाई म्हणाल्या की जा जागेवर जाऊन बस, पुन्हा तयारी कर आणि नंतर सादर कर. त्या प्रसंगाने माझा आत्मविश्वास इतका खालावला कि पुढची दोन वर्षे माझं प्रेझेन्टेशन म्हणजे कागदावर लिहिलेलं वाचून काढणं, जे मला मुळीच आवडत नसायचं. पण पुन्हा उत्स्फूर्त बोलण्याची हिम्मत झाली नाही.

अभिजन वर्गातील विद्यार्थ्यांना अशा प्रसंगांना फारच कमी वेळा सामोरं जावं लागतं कारण त्यांच्या घरी बोलली जाणारी भाषा आणि प्रमाण भाषा (किंवा शिक्षणाची भाषा) एकच असते. स्वतःची भाषा सोडून एक दुसरी, वेगळी प्रमाण भाषा किंवा परदेशी भाषा शिकण्याचं अधिकचं ओझं केवळ बहुजन विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावर लादलं जातं. आणि त्यामुळे जिथे भाषा हे शिक्षण घेण्याचं एक केवळ माध्यम असायला हवं, तिथे ते एक ‘अभ्यास’, चिंता करण्याची गोष्ट बनून जातं. शाळेचा अभ्यासक्रम अभिजन वर्गाला डोळ्यासमोर ठेवून बनवला जातो. कॉलेजमधील वातावरणावरसुद्धा ह्या अभिजन वर्गाचीच छाप असते. त्यामुळे चांगलं शिक्षण घेऊन शाळा-कॉलेजांमधून बाहेर पडायचं असेल तर अभिजन वर्गासारखं बोला-लिहायला शिका, नाहीतर फुटा अशीच परिस्थिती असते. ही परिस्थिती जोपर्यंत बदलत नाही तोपर्यंत आपल्या शिक्षणव्यवस्थेची गुणवत्ता वधारणार नाही.

(हा लेख प्रथम ‘आगाज’ नियतकालिकाच्या ऑगस्ट–ऑक्टोबर २०१७ च्या अंकात प्रसिद्ध करण्यात आला होता.)

Advertisements

The Smithy of Words

In school, whenever I read the Times of India I would come across many words that were unintelligible to me. So I would inevitably turn to my coveted bilingual (English to Marathi) dictionary that I had forced my parents to buy for me. But looking up the meaning of every difficult word slowed down my reading pace so much that I eventually gave up using the dictionary. And since then I have always found it cumbersome to search for a word in the big fat tome that a dictionary is. (Pocket dictionaries are generally useless because, to fit your pocket, they contain only the most common words.)

A friend of mine, a part-time teacher, narrated an incident that happened in her tuition class. She was teaching her students how to use a dictionary when a bright young girl asked, “Why search so much through the book? I just go on to the dictionary app on my phone and I get not only the meaning but the audio pronunciation as well.” Well, I can’t agree more with that girl’s pragmatic approach. For lazy bums like me, the dictionary app has been a real boon.

The most renowned and authoritative dictionaries in the world, such as the Oxford English Dictionary (OED) and the Merriam-Webster Dictionary, are also available as smartphone apps. Since the first monolingual English dictionary was published in 1604 by Robert Cawdrey (containing around 2,500 entries), we have come a long way. But lexicographers have toiled for centuries for dictionaries to reach their current stage. Samuel Johnson—probably one of the two most famous lexicographers in the world (the other being Noah Webster)—took nine years to complete his dictionary, while the work on the OED’s first edition went on for 70 years. (Coincidentally, 15 April 2015 marked the 260th anniversary of Samuel Johnson’s A Dictionary of the English Language, which was published in 1755 in London.)

Dictionary-making is a dead serious business. New words are added after rigorous vetting, and sources spanning centuries are constantly checked to fix the correct etymology of words old and new. Samuel Johnson had famously defined a lexicographer as “a writer of dictionaries; a harmless drudge that busies himself in tracing the original, and detailing the signification of words.”

But when we unshackle the dictionary from its printed pages and put it on the World Wide Web, it has the potential to transform itself magically. Urban Dictionary, a crowd-sourced initiative which started as a fun project in 1999, is the best example. Urban Dictionary is a place where you will often find the quirkiest, funniest and sometimes very offensive definitions of words. That’s because it does not have any lexicographers, editors or any kind of gatekeepers on its staff. Word entries are submitted by the users and vetted by the users. So a neologism which may take years to appear in OED—or may never appear—can find place of pride in Urban Dictionary almost overnight. Consider these few word entries to sample the ingenuity of Urban Dictionary’s users-cum-amateur lexicographers:

  • College: an expensive daycare centre
  • Stupid: someone who has to look up “stupid” in the dictionary because they don’t know what it means
  • Tequila: a Spanish word meaning, “I don’t remember doing that…”

Aaron Peckham, the company’s founder and chief executive, told the Guardian, “Most dictionaries are objective. Urban Dictionary is completely subjective. It’s not presented as fact, (but) as opinions. I think that can be a lot more valuable.” The robustness and the tongue-in-cheek nature of a project like Urban Dictionary is possible only in the internet era.

Though the immediacy, cheekiness and exuberance of Urban Dictionary are exciting traits, they are not desirable in a standard dictionary. But that doesn’t mean standard dictionaries have not been able to “win the internet.” They are present as stand-alone websites, on social media, and in smartphones. The great thing about the Web is that dictionaries do not face space constraints, and updating old entries or adding new ones is very easy. It is possible that OED’s third edition—on which a team of 70 philologists, including lexicographers, etymologists and pronunciation experts, has been working for the past 20 years—may not be printed at all. Nigel Portwood, the chief executive of Oxford University Press, told the Telegraph as much. “The print dictionary market is just disappearing, it is falling away by tens of percent a year,” he said. Asked if he thought the third edition would be printed, he said: “I don’t think so.”

New technology has significantly reduced the time gap between encountering a difficult word and finding its meaning. Many internet-based products and services dealing with words come with pre-installed dictionaries. Amazon’s Kindle e-book reader has a functionality which allows you to tap on a word for a few milliseconds before its dictionary definition appears. Features like this, which have their genesis in the internet age, are making reading a better experience for not just non-native English speakers but native speakers as well.

(Note: This article was first published in the journal Economic and Political Weekly in the issue dated May 16, 2015.)

English, Mother Tongue and Effective Communication

I love words. I love the way they delight people, make them laugh, blush, enthrall. Words have power — power to transform a dull moment into a cheerful one, anger into laughter, jealousy into love and dislike into companionship. I do not like people who misuse words, abuse them, treat them carelessly: I wish they could understand the beauty words possess, a language as a whole possesses.

Effective communication is important in every sphere of life — from relationships to jobs. India is a multilingual country. Most of us are bilingual and some even trilingual. But the tragedy is, very few of us are proficient in even one language.

A growing number of students are learning in English medium schools. All professional courses are exclusively taught in English. English is the language of the courts and government institutions (at least at the higher levels). It is also the language of mobile phones, computers and internet. It is the language of aspiration. It opens the doors to white collar jobs, and makes the road towards upward mobility easier. If you know English, you have “arrived”. So it is not difficult to understand people’s fascination with English-medium schools or the coaching classes boasting to churn out fluent English speakers in a month or two.

But the starry-eyed obsession with English has at least one major casualty — effective communication. Our pathetic education system ensures that students remain grammatically challenged and have pitiable vocabulary. (Sample this sentence from my textual conversation with a friend: I didn’t knew that. The sentence made me cringe; I felt like throwing my phone away.) Mother tongues remain confined in the four walls of our homes as they do not have “snob” value, nor do they give us fancy jobs in multinational corporations. So no one takes the pains to master them.

Though the importance of English cannot be denied, it doesn’t need to come at the cost of our mother tongues. Indian languages have a history of centuries with a treasure trove of literature and rich vocabulary. You can ignore them at your own peril. Also, there is research which says that students learn English more quickly and effectively if they maintain and develop their proficiency in the mother tongue.

Philosopher and linguist Ludwig Wittgenstein once said, “The limits of my language means the limits of my world.” And therefore, bilingualism (or multilingualism — depending on which part of India you live in) is a gift that we Indians are naturally bestowed with and which we rightfully need to acknowledge as such.

To Read or Not to Read

“The only thing these kids do is watch TV and play cricket. The word ‘study’ doesn’t even exist in their dictionary. Goodness knows how they’re going to pass their exams!” – an exasperated piece of dialogue children of my age used to hear with nagging monotony during our school years. Now, in that handed-down diatribe, TV has been replaced by the internet, and cricket by video games, as the main culprits for students’ bad grades. Numerous studies churned out over the recent past, mainly by western scholars, have buttressed this widespread parental opinion.

According to neuroscience research, the myriad distractions on the web have altered the circuitry in our brain, thanks to its “neuroplasticity”. This has affected the way we read and how we comprehend what we read. Netizens have apparently lost the art of reading. They do not have the patience to read things in detail. They prefer skimming and scanning. Tweets and Facebook posts comprise their main – and often, only – reading diet. Deep reading is a practice on the verge of extinction. Or so these “pop science” studies seem to suggest.

In The Shallows Nicholas Carr, American writer on technology and culture, says

What was so remarkable about book reading was that the deep concentration was combined with the highly active and efficient deciphering of text and interpretation of meaning. The reading of a sequence of printed pages was valuable not just for the knowledge readers acquired from the author’s words but for the way those words set off intellectual vibrations within their own minds. In the quiet spaces opened up by the prolonged, undistracted reading of a book, people made their own associations, drew their own inferences and analogies, fostered their own ideas. They thought deeply as they read deeply.

Paper as a medium of reading is far from dead (yet) but it has already made authors like Carr nostalgic. But there is a major fallacy in comparing print books with the web. When there is a book in my hand, the only thing that I can do with it is, read (unless I want to hit someone on the head with it!). But when I open my web browser, there is so much that I can do – check my mails, pay bills, order food, watch videos… It is erroneous to pit the print medium against the whole of the internet while discussing reading. It is very tempting to treat “screen” as the equivalent of “paper”, but that is not a fair comparison. There are so many factors that go to decide what you see on a screen and how you interact with it.
The technology of paper/print is much simpler than that of internet-enabled devices. The real comparison should be between paperbacks and e-book readers, or probably between newspapers and news websites – in isolation.

Reading is not natural to us. We have to “learn” to read. We have to “develop” the habit of reading and actively pursue it to become efficient readers. Carr himself acknowledges how hard this task is.

To read a book was to practice an unnatural process of thought, one that demanded sustained, unbroken attention to a single, static object. It required readers to place themselves at what T S Eliot, in Four Quartets, would call ‘the still point of the turning world’. They had to train their brains to ignore everything else going on around them, to resist the urge to let their focus skip from one sensory cue to another. They had to forge or strengthen the neural links needed to counter their instinctive distractedness, applying greater ‘top-down control’ over their attention.

If the task of reading a book is so hard, it is but inevitable that book readers in any society will be a minority. Not everybody is interested in the beauty of words, the emotions they evoke and the curiosity they satiate; moreover, everybody does not have the luxury of time that books demand. Most of us are only looking for quick information or instant gratification. As Union College psycho­logist Christopher Chabris explains, “The near continuous stream of new information pumped out by the web also plays to our natural tendency to ‘vastly overvalue what happens to us right now’. We crave the new even when we know that ‘the new is more often trivial than essential’” (as quoted in The Shallows).

But shallow reading is not the after-effect of the internet. My neighbour, an old gentleman of 60 – a loyal, long-standing reader of the Marathi newspaper Sakal – only reads headlines and the first two paragraphs of major news stories, and never sets his eyes on the editorial pages. Deep reading or shallow reading is less a function of the medium and more of the aptitude of a person. The internet is not making people skim and scan. The majority in any population has always been the “skimmers”, and serious readers will always remain a minority. It’s only that the internet has made this contrast very visible and has given us the means to look at people’s reading habits more accurately.

Whenever a big-scale communication technology is introduced, it greatly fascinates a group of people and triggers panic attacks among others. It happened with printed books (Socrates’ lament against the written word is well known), it happened with TV and it is now happening with the internet as well. People take time to adjust to a new technology as its nuances and full-scale impacts are not readily clear in the beginning. Hence, a bit of sociological and historical perspective may offer us valuable guidance. And as far as reading is concerned, we should find reassurance in the fact that Goodreads.com, the online community of book users, had 25 million members in 2013 – and that number is growing at a pace faster than you can flick through the pages of a book.

(This article was originally published in the journal Economic and Political Weekly, issue dated November 15, 2014.)

On Reading VP Kale’s Partner

There are three things which I really value in life — sleep, solitary walks, and yes, reading! I grew up reading in Marathi, my mother tongue. But since moving to Mumbai in 2008 Marathi has got a short shrift while English has taken its place. But once in a while I pick up a Marathi book and realize what a fool I’ve been to neglect my mother tongue.

Last week I was at a friend’s place for a sleepover. He was showing us a few Marathi books he had bought. One of them was VP Kale’s most famous novel, Partner. I grabbed the book as soon as I saw it as I wanted to read it for quite sometime. I saw the number of pages — 159 — finishable in two-three seatings! I immediately put the book in my bag.

Partner_BookCover

And I wasn’t disappointed. The book was engrossing from the very first chapter. Vapu (वपु), as he is fondly called by his fans, is an effortless storyteller and a philosopher. The two come together in Partner to create a beautiful masterpiece. Vapu tackles the age-old questions of relationships, marriage, family, attachment, love, etc. The book is full of Vapu’s philosophical moorings but he shies away from advocating any one way of living while painting the whole canvas of life from asceticism to sybaritism at the same time.

This was my second book of Vapu; the first one being Hi Vaat Ektichi (ही वाट एकटीची). Both books exemplify the fact that Vapu was a feminist at heart. Vapu’s hero gets up before his wife, makes tea for her and cleans the kitchen tiles too (Partner). His heroine dares to leave her parents and raise a child, born in unusual circumstances, on her own (Hi Vaat Ektichi).

I’ve read many English novels so far but it’s always the Marathi ones which leave a stronger impression on me. It’s not like I do not enjoy reading English literature but it somehow seems foreign (as a matter of fact, it is). It does not touch my heart the way a novel like Yayati (ययाति) does or Shala (शाळा) does. Only a Ratnakar Matkari story holds the power to give me sleepless nights. These works are rooted in the earth I live in, they are about my region, my people, my culture and, most importantly, in my language — with all its idiosyncrasies and beauty. Hence they are so effortlessly evocative and enchanting.

21 February was Mother Tongue Day and 27 February is Marathi Language Day. So this will be good time to resolve to read more in Marathi. I hope this post encourages you to seek treasures in your own mother tongue too.